Agnosztikus ateizmus

A mai világban a Agnosztikus ateizmus olyan téma, amely az élet minden területéről felkeltette az emberek figyelmét. A társadalomra, a mindennapi életre és a kultúrára jelentős hatással bíró Agnosztikus ateizmus ma a beszéd döntő témájává vált. A kommunikációs módra gyakorolt ​​hatásától a globális gazdaságra gyakorolt ​​hatásáig a Agnosztikus ateizmus szenvedélyes vitákat és eltérő véleményeket váltott ki. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Agnosztikus ateizmus életünkre gyakorolt ​​hatását, megvizsgálva személyes, társadalmi és globális szintű következményeit.

Ateista, agnosztikus, nem vallásos vagy vallástalan népesség területenként az összlakosság százalékában (2006)

Az agnosztikus ateizmus olyan filozófia, amely az agnoszticizmust és ateizmust magában foglalja. Ellentettje a gnosztikus ateizmus. A változatos definíciók szerint az agnosztikus ateista nem hisz istenben, és emellett az alábbiak közül legalább egyet állít:

  1. Az istenek léte vagy nemléte nem tudható.
  2. Az istenek létéről való tudás irreleváns vagy nem fontos.
  3. Az istenek létéről vagy nemlétéről való állításoktól való tartózkodás optimális.

Miközben az agnosztikus és ateista fogalma sokszor fedi egymást, nem ugyanazok, mivel az ateizmus definíciója az, hogy „istenben való hittől mentesség”, míg az agnoszticizmus definíciója „az istenről való tudástól mentesség”. Emiatt egy agnosztikus ember lehet ateista, teista (azaz istenhívő), vagy egyik sem.

Tehát létezik agnosztikus teizmus is, amelyben valaki tagadja az istenről való tudást, de az istenben való hitet választja mégis, más okokból.

Források