Bábel-hal

A Bábel-hal téma az idők során sok ember figyelmét felkeltette. Akár a mai társadalomban betöltött jelentősége, akár a történelemre gyakorolt ​​hatása, akár az emberek mindennapi életére gyakorolt ​​hatása miatt, a Bábel-hal állandó vita tárgya. Ebben a cikkben a Bábel-hal-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, az eredetétől a mai fejlődéséig. Elemezzük jelentőségét különböző kontextusokban és az emberek életére gyakorolt ​​hatását, teljes és részletes látásmódot kínálva, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük jelentőségét a mai társadalomban.

A Bábel-hal (angolul Babel fish) kitalált élőlény, Douglas Adams szüleménye (lásd: Galaxis útikalauz stopposoknak).

Leírás a Galaxis útikalauzból

„A Bábel-hal kicsi, sárga és piócaalkatú, s valószínűleg a legfurcsább lény a világegyetemben. Agyhullám-energián él, mégpedig nem a hordozójáén, hanem azokon, amelyek kívülről érik a hordozóját. A beérkező agyhullám-energiák összes tudat alatti mentális frekvenciáját abszorbeálja, és testébe építi. Majd exkrementumként a hordozója agyába üríti azt a telepatikus mátrixot, amely a tudatos mentális frekvenciák és a hordozó elme beszédközpontja idegi jelzéseinek kombinálásából adódik. Mindez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki Bábel-halat dug a fülébe, az azonnal megért bárkit bármilyen nyelven. A ténylegesen hallott beszédelemek dekódolják azt az agyhullámmátrixot, amelyet a Bábel-hal táplál a hordozója agyába.”

Jelentősége a Galaxis Útikalauz szerint

A GALAXIS Útikalauz Stopposoknak szerint a Bábel-hal Isten nem-létezésének egyik alapvető (bár elég kétes, lásd. a fekete az fehér) bizonyítéka:

„Mármost bizarrul valószínűtlen, hogy pusztán az evolúció tiszta véletlenje eredményeképpen létrejöhet valami, ami ennyire észbontóan hasznos. Ezért néhány gondolkodó egyenesen Isten nem létezésének végső és legkézenfekvőbb bizonyítékát látja benne.

E gondolkodók nagyjából így érvelnek:

– Nem vagyok hajlandó rá – mondja az Úr –, hogy létezésemről bizonyítékot szolgáltassak. Mert a bizonyíték kizárja a hitet, s hit nélkül én semmivé válok.
– A Bábel-hal viszont – így az Ember – kész lebukás, nem? Sose fejlődött volna ki véletlenül. Tehát létezésedet bizonyítja, ez esetben pedig a saját érvelésed alapján nem létezel. Quod erat demonstrandum.
– A fenébe – mondja az Úr. – Erre nem is gondoltam – és menten felszívódik egy logikai buborékban.
– Ez könnyen ment – mondja az Ember, és gyorsan megpróbálja bebizonyítani, hogy a fekete az fehér, míg el nem gázoltatja magát a legközelebbi zebránál.”

Eredet

A Bábel-hal név a bibliai Bábel tornyának nevéből származik, mintegy ellensúlyozza az ószövetségi történetet, melyben Isten összezavarta a toronyépítők nyelveit.

Egyéb

A Bábel-hal több manapság létező dolgot is inspirált:

Források

További információk