Portál:Vallás

Napjainkban a Portál:Vallás olyan téma, amely világszerte sok ember figyelmét felkeltette. A mai társadalomban betöltött relevanciájával a Portál:Vallás érdekes pont azok számára, akik szeretnék jobban megérteni a mindennapi életre gyakorolt ​​hatását. Akár személyes, akár szakmai, politikai vagy kulturális szinten, a Portál:Vallás számos véleményt és vitát váltott ki a fontosságáról. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Portál:Vallás-hez kapcsolódó különféle szempontokat, az eredetétől a lehetséges jövőbeni következményekig. Mély és átgondolt elemzéssel igyekszünk megvilágítani ezt a ma oly összetett és aktuális témát.

Vallásportálok

Főoldal   További vallások, vallás témájú cikkek és kategóriákÜdvözlünk a Vallásportálon!

Tágabb értelemben egy vallás a hitelvek és a vallásgyakorlatok összefüggő rendszere, ami általában magyarázatot nyújt a létező dolgok és az emberek létrejöttére, létére, létezésük céljára. Vallásosnak vagy hívőnek nevezzük az embert, aki a vallás tanait igazságként, valóságként elfogadja. (Ortodoxnak nevezzük azokat a vallásos személyeket vagy csoportokat, akik az adott vallás tanait a lehető legpontosabban, legszigorúbban követik. Kivétel az ortodox kereszténység, amelyik a kereszténység keleti ágának elnevezése, és bár magukat a kereszténység eredetibb ágának tekintik, ezt a nyugati kereszténység természetesen nem fogadja el.) Egy adott vallás amikor intézményesül, akkor legalább egy, de jellemző esetekben több egyház is keletkezik belőle. Élő vallásoknak nevezzük azokat a vallásokat, amelyeknek ma is működő egyházai vannak, illetve emberek gyakorolják a szertartásait és ápolják a tanait. Nagyon sok vallásnak megszűntek az intézményei, illetve már gyakorló hívei sincsenek. Gondolhatunk itt az emberiség kialakulása körüli ősi hiedelmekre, Mezopotámia, az ókori Egyiptom, görögök, rómaiak, nomád népek, maják, aztékok, inkák vallásaira. Napjaink újpogány vallásai azonban próbálják feléleszteni az egykori hiedelmeket és vallási gyakorlatokat, a modern világ kihívásaihoz igazítva őket.

Kiemelt kép

Buddhista templomkomplexum a Kója-hegyen (Japán)


Kiemelt szócikk

Az avignoni pápai palota. A pápai székhely, amely egyidejűleg erődként és palotaként szolgált, a 14. században a nyugati kereszténység szimbóluma volt
A pápaság a középkorban

A pápai állam soha nem volt nagy kiterjedésű, de a középkorban a kereszténnyé váló európai népek előtt a Szentszéknek olyan óriási tekintélye volt, hogy a pápaság nagyhatalmi szerepet játszhatott. A pápa az akkori feudális társadalmi és állami berendezés szellemében az európai országok uralkodóit hűbéresének tekintette és megpróbálta engedelmességre kényszeríteni őket. Ez egy időre sikerült is, így 1200 körül a pápaság fénykorát élte, mint Európa irányító hatalmassága.

Kiemelt szent

Szent Antal és Szent Pál
Szent Antal és Szent Pál

Remete Szent Pál (ógörögül: Παῦλος ὁ Θηβαῖος (227/228341) az első ismert nevű keresztény remete, a sivatagi atyák egyike. A 13. századi, egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend névadója, akit a pálosok szellemi ősként, példaképeként tisztelnek.

A legenda szerint Remete Szent Antal egyszer meglátogatta, mert égi szózatot hallott, amely figyelmeztette: nem ő a legidősebb, legszentebb remete, hanem Pál. A 90 éves Antal több napos vándorlás után találta meg Pál barlangját. Közösen dicsőítették Istent, elmélkedtek, beszélgettek, és eközben megérkezett a holló, aki most nem egy fél, hanem egész cipót hozott. Hálát adtak Istennek, hogy így gondoskodik szolgáiról.

Kiemelt szent szöveg

A Bhagavad-gíta szanszkrit filozófiai költemény, a hindu vallás legszentebb könyve. A cím magyar jelentése: „A magasztos szózata”.

A Bhagavad-gíta a védikus irodalom egyik alapműve, a védikus irodalom filozófiájának összefoglalása. Eredetileg a Mahábhárata című eposz része (a Bhísma-parva könyv 25-42. fejezetei, mintegy 700 vers), de önállóan talán még nagyobb hírnévre tett szert, mint a teljes mű. Jelentősége a hinduizmuson belül hasonló mértékű, mint a keresztény vallásban az Újszövetségé. A Bhagavad-gíta az Upanisadok és a Védánta-szútra mellett az ind filozófia harmadik legfontosabb forrásanyaga. Filozófiai mélységeire nemcsak Keleten figyeltek fel, hanem a nyugati világban is sok gondolkodó nagyra értékelte – például Hegel és Albert Einstein.

Tudtad-e, hogy…

A projekt

Miben vehetsz részt?

Több módon is a Vallásportál segítségére lehetsz:

Műhely: Vallásműhely

Tennivalók

Megírni a hiányzó, vagy csonk vallással kapcsolatos cikkeket.


Ahmadiyya Ayyavazhi Anglicanism Atheism Babism Bahá'í Faith
Ahmadik Afroamerikai vallások Anglikanizmus Ateizmus Bábizmus Bahái
Buddhizmus Jainism Kereszténység Confucianism Community of Christ Creationism
Buddhizmus Dzsainizmus Kereszténység Konfucianizmus New Age Kreacionizmus
Katolicizmus Keleti kereszténység Hinduizmus Iszlám Yoga Judaizmus
Katolicizmus Keleti kereszténység Hinduizmus Iszlám Jóga Judaizmus
Kabbalah Latter Day Saints LDS Church Mythology Occult Shia Islam
Kabbala Utolsó Napok Szentjei Új vallási mozgalmak Mitológia Okkultizmus Szunnita iszlám
Ravidassia Régi vallások Saints Shinto
Ortodoxia Vatikán Protestantizmus Régi vallások Szcientológia Sintoizmus
Spirituality Sikhism Taoism Wicca Zoroastrianism
Spiritualitás Szikhizmus Taoizmus Teozófia Wicca Zoroasztrizmus

Vallás témájú cikkek a testvérprojektekben

Üzenet hagyásához kattints ide!

Portálok